Хэлний Бэлтгэлийн Мэдээлэл

Шаардлага

  • Солонгосын үндэсний соёлтой танилцах хөтөлбөр

Хичээлийн мэдээлэл

  • Даваа~Баасан гаригт өдрийн 4цаг хичээллэн. 1семестрт 400 цаг хичээллэн /20-н долоо хоног/

Элсэлтүүд

service

2020 оны намар

Элсэлтийн эцсийн хугацаа: 2020-6-20

Бүртгэл дууссан
service

2021 оны 12 сарын семестр (өвөл)

Элсэлтийн эцсийн хугацаа: 2021-12-28

Бүртгүүлэх

Элсэлтүүд

service

ЭЛСЭХЭД ШААРДЛАГАТАЙ НИЙТ ТӨЛБӨР

₩ 3,440,000 вон

service
Сургалтын төлбөр
₩ 2,400,000 вон / Хагас жил

service
Дотуур байр
₩ 900,000 вон / 1 Семестр/ 25 долоо хоног/

service
Даатгал
₩ 140,000 вон

service
Хоол
₩ 900,000 вон / 1 Семестр/ 25 долоо хоног/

Sunchon National University мэдээлэл

service

Үндсэн Анги

Дэлгэрэнгүй
service

Тэтгэлэг

Дэлгэрэнгүй