Нийт 9 танхимийн 67 мэргэжилийн анги байна.
avatar

Ухаалаг эмнэлгийн технологийн конвергенц

Танхим: Конвергенцийн мэргэжлийн сургууль

Төлбөр: NaN вон


Байгалийн гаралтай эмийн бүтээгдэхүүний аж үйлдвэр

Танхим: Конвергенцийн мэргэжлийн сургууль

Төлбөр: NaN вон


Ухаалаг хөдөө аж ахуйн конвергенц

Танхим: Конвергенцийн мэргэжлийн сургууль

Төлбөр: NaN вон


Ирээдүйн орчны конвергенц

Танхим: Конвергенцийн мэргэжлийн сургууль

Төлбөр: NaN вон


Контент менежмент

Танхим: Конвергенцийн мэргэжлийн сургууль

Төлбөр: NaN вон


Цэцэрлэгжүүлэлтийн аж үйлдвэр

Танхим: Ирээдүйн конвергенцийн сургууль

Төлбөр: NaN вон


Конвергенцийн аж үйлдвэрлэл

Танхим: Ирээдүйн конвергенцийн сургууль

Төлбөр: NaN вон


Нийгмийн үйлчилгээний зөвлөгөө

Танхим: Ирээдүйн конвергенцийн сургууль

Төлбөр: NaN вон


Амьтны био аж үйлдвэр

Танхим: Ирээдүйн конвергенцийн сургууль

Төлбөр: NaN вон


Логистикийн бизнес

Танхим: Ирээдүйн конвергенцийн сургууль

Төлбөр: NaN вон


Эм зүйч

Танхим: Эм зүйн сургууль

Төлбөр: NaN вон


Багш, сэтгэл судлалын тэнхим

Танхим: Багшийн сургууль

Төлбөр: NaN вон


Физик

Танхим: Багшийн сургууль

Төлбөр: NaN вон


Компьютер

Танхим: Багшийн сургууль

Төлбөр: NaN вон


Хөдөө аж ахуй

Танхим: Багшийн сургууль

Төлбөр: NaN вон


Англи хэл

Танхим: Багшийн сургууль

Төлбөр: NaN вон


Хими

Танхим: Багшийн сургууль

Төлбөр: NaN вон


Байгаль орчны боловсрол

Танхим: Багшийн сургууль

Төлбөр: NaN вон


Математик

Танхим: Багшийн сургууль

Төлбөр: NaN вон


Нийгмийн ухаан

Танхим: Багшийн сургууль

Төлбөр: NaN вон


Солонгос хэл

Танхим: Багшийн сургууль

Төлбөр: NaN вон


МХТ-ийн конвергенцийн инженер

Танхим: Инженерийн сургууль

Төлбөр: 1,800,000 вон


Цахилгаан ба электроникийн инженер

Танхим: Инженерийн сургууль

Төлбөр: 1,800,000 вон


Сансрын инженер

Танхим: Инженерийн сургууль

Төлбөр: 1,800,000 вон


Байгаль орчны инженер

Танхим: Инженерийн сургууль

Төлбөр: 1,800,000 вон


Конвергенцийн үйлдвэрлэлийн инженер

Танхим: Инженерийн сургууль

Төлбөр: 1,800,000 вон


Компьютер инженер

Танхим: Инженерийн сургууль

Төлбөр: 1,800,000 вон


Химийн инженер

Танхим: Инженерийн сургууль

Төлбөр: 1,800,000 вон


Шинэ материал судлалын инженер

Танхим: Инженерийн сургууль

Төлбөр: 1,800,000 вон


Механик инженер

Танхим: Инженерийн сургууль

Төлбөр: 1,800,000 вон


Архитектур

Танхим: Инженерийн сургууль

Төлбөр: 1,800,000 вон


Барилгын инженер

Танхим: Инженерийн сургууль

Төлбөр: 1,800,000 вон


Анимейшн

Танхим: Хүмүүнлэгийн ухаан, Урлагын сургуульь

Төлбөр: 1,400,000 вон


Гэрэл зураг

Танхим: Хүмүүнлэгийн ухаан, Урлагын сургуульь

Төлбөр: 1,400,000 вон


Нийгмийн биеийн тамир

Танхим: Хүмүүнлэгийн ухаан, Урлагын сургуульь

Төлбөр: 1,400,000 вон


Япон хэл, уран зохиол

Танхим: Хүмүүнлэгийн ухаан, Урлагын сургуульь

Төлбөр: 1,400,000 вон


Солонгос хэлний багш

Танхим: Хүмүүнлэгийн ухаан, Урлагын сургуульь

Төлбөр: 1,400,000 вон


Философи

Танхим: Хүмүүнлэгийн ухаан, Урлагын сургуульь

Төлбөр: 1,400,000 вон


Хувцас дизайн

Танхим: Хүмүүнлэгийн ухаан, Урлагын сургуульь

Төлбөр: 1,400,000 вон


Видео дизайн

Танхим: Хүмүүнлэгийн ухаан, Урлагын сургуульь

Төлбөр: 1,400,000 вон


Төгөлдөр хуур

Танхим: Хүмүүнлэгийн ухаан, Урлагын сургуульь

Төлбөр: 1,400,000 вон


Уран зохиолч

Танхим: Хүмүүнлэгийн ухаан, Урлагын сургуульь

Төлбөр: 1,400,000 вон


Хятад хэл, уран зохиол

Танхим: Хүмүүнлэгийн ухаан, Урлагын сургуульь

Төлбөр: 1,400,000 вон


Ази хэл, уран зохиол

Танхим: Хүмүүнлэгийн ухаан, Урлагын сургуульь

Төлбөр: 1,400,000 вон


Түүх судлал

Танхим: Хүмүүнлэгийн ухаан, Урлагын сургуульь

Төлбөр: 1,400,000 вон


Логистик

Танхим: Нийгмийн шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 1,400,000 вон


Нийгмийн халамж

Танхим: Нийгмийн шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 1,400,000 вон


Логистик бизнес

Танхим: Нийгмийн шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 1,400,000 вон


Нягтлан бодох бүртгэл

Танхим: Нийгмийн шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 1,400,000 вон


Олон нийтийн хүний нөөц – Хууль зүй

Танхим: Нийгмийн шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 1,400,000 вон


Эдийн засаг, олон улсын худалдаа – Эдийн засаг

Танхим: Нийгмийн шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 1,400,000 вон


Бизнесийн удирдлага

Танхим: Нийгмийн шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 1,400,000 вон


Био ургамлын гаралтай эмийн нөөц

Танхим: Биологийн аж үйлдвэрлэлийн шижлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 1,700,000 вон


Биологи

Танхим: Биологийн аж үйлдвэрлэлийн шижлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 1,700,000 вон


Био системийн механик инженер

Танхим: Биологийн аж үйлдвэрлэлийн шижлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 1,700,000 вон


Хүнсний инженер

Танхим: Биологийн аж үйлдвэрлэлийн шижлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 1,700,000 вон


Амьтны нөөцийн шинжлэх ухаан

Танхим: Биологийн аж үйлдвэрлэлийн шижлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 1,700,000 вон


Сувилахуй

Танхим: Биологийн аж үйлдвэрлэлийн шижлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 1,700,000 вон


Хоолны шинжлэх ухаан

Танхим: Биологийн аж үйлдвэрлэлийн шижлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 1,700,000 вон


Хөдөө аж ахуйн эдийн засаг

Танхим: Биологийн аж үйлдвэрлэлийн шижлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 1,700,000 вон


Хүнс, Тэжээл

Танхим: Биологийн аж үйлдвэрлэлийн шижлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 1,700,000 вон


Хүнс, Тэжээл

Танхим:

Төлбөр:


Цэцэрлэгжүүлэлтийн аж үйлдвэр

Танхим: Биологийн аж үйлдвэрлэлийн шижлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 1,700,000 вон


Ойн нөөц, цэцэрлэгжүүлэлт

Танхим: Биологийн аж үйлдвэрлэлийн шижлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 1,700,000 вон


Хөдөө аж ахуйн биологи

Танхим: Биологийн аж үйлдвэрлэлийн шижлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 1,700,000 вон


Чөлөөт мэргэжилийн aнги

Танхим: Шууд харьяалалын

Төлбөр: NaN вон


Сүүлийн үеийн эд анги, материал инженер

Танхим: Шууд харьяалалын

Төлбөр: NaN вон


Sunchon National University мэдээлэл

service

Хэлний Бэлтгэл

Дэлгэрэнгүй
service

Үндсэн Анги

Дэлгэрэнгүй
service

Тэтгэлэг

Дэлгэрэнгүй

Солонгос улсын их сургуулиудын бүх ТЭТГЭЛЭГ-үүд зарлагдлаа

ҮЗЭХ