Нийт 14 танхимийн 167 мэргэжилийн анги байна.
avatar

Хууль /оройн анги /

Танхим: Оройн анги

Төлбөр: NaN вон


Төрийн захиргаа /оройн анги /

Танхим: Оройн анги

Төлбөр: NaN вон


Олон улсын худалдаа /оройн анги /

Танхим: Оройн анги

Төлбөр: NaN вон


Эдийн засаг санхүү /оройн анги /

Танхим: Оройн анги

Төлбөр: NaN вон


Нягтлан бодох бүртгэл /оройн анги /

Танхим: Оройн анги

Төлбөр: NaN вон


Бизнесийн удирдлагын мэдээлэл /оройн анги /

Танхим: Оройн анги

Төлбөр: NaN вон


Аялал жуулчлалын менежмент /оройн анги /

Танхим: Оройн анги

Төлбөр: NaN вон


Бизнесийн удирдлага /оройн анги /

Танхим: Оройн анги

Төлбөр: NaN вон


Америк судлал /оройн анги /

Танхим: Оройн анги

Төлбөр: NaN вон


Япон судлал /оройн анги /

Танхим: Оройн анги

Төлбөр: NaN вон


Хятад судлал /оройн анги /

Танхим: Оройн анги

Төлбөр: NaN вон


Таеквондо

Танхим: Бие тамирын сургууль

Төлбөр: NaN вон


Нийгмийн биеийн тамирийн боловсрол

Танхим: Бие тамирын сургууль

Төлбөр: NaN вон


Биеийн тамир судлал

Танхим: Бие тамирын сургууль

Төлбөр: NaN вон


Зохиолч

Танхим: Artech College

Төлбөр: NaN вон


Music production

Танхим: Artech College

Төлбөр: NaN вон


Видео Animation

Танхим: Artech College

Төлбөр: NaN вон


Урлал дизайн

Танхим: Урлаг дизайны сургууль

Төлбөр: NaN вон


Бүжигчин

Танхим: Хөгжим урлагийн сургууль

Төлбөр: NaN вон


Театр мюзикл

Танхим: Хөгжим урлагийн сургууль

Төлбөр: NaN вон


Төгөлдөр хуур

Танхим: Хөгжим урлагийн сургууль

Төлбөр: NaN вон


Хөгжмийн зохиолч

Танхим: Хөгжим урлагийн сургууль

Төлбөр: NaN вон


Дуулаач

Танхим: Хөгжим урлагийн сургууль

Төлбөр: NaN вон


Симфони найрал хөгжим

Танхим: Хөгжим урлагийн сургууль

Төлбөр: NaN вон


Аж үйлдвэрийн инженер

Танхим: Инженерийн сургууль

Төлбөр: NaN вон


Дэвшилтэт материал судлал инженерчлэл

Танхим: Инженерийн сургууль

Төлбөр: NaN вон


Химийн инженерчлэл

Танхим: Инженерийн сургууль

Төлбөр: NaN вон


Роботийн инженерчлэл

Танхим:

Төлбөр:


Роботийн инженерчлэл

Танхим: Инженерийн сургууль

Төлбөр: NaN вон


Автомашины системийн инженерчлэл

Танхим: Инженерийн сургууль

Төлбөр: NaN вон


Механик инженер

Танхим: Инженерийн сургууль

Төлбөр: NaN вон


Ландшафт

Танхим: Инженерийн сургууль

Төлбөр: NaN вон


Хот төлөвлөлтийн инженерчлэл

Танхим: Инженерийн сургууль

Төлбөр: NaN вон


Авто замын инженерчлэл

Танхим: Инженерийн сургууль

Төлбөр: NaN вон


Digipen тоглоомын инженерчлэл

Танхим: Инженерийн сургууль

Төлбөр: NaN вон


Гар утасны тоглоомын инженерчлэл

Танхим: Инженерийн сургууль

Төлбөр: NaN вон


Компьютерийн инженерчлэл

Танхим: Инженерийн сургууль

Төлбөр: NaN вон


Цахилгаан эрчим хүчний инженерчлэл

Танхим: Инженерийн сургууль

Төлбөр: NaN вон


Электроникийн инженерчлэл

Танхим: Инженерийн сургууль

Төлбөр: NaN вон


Архитектурын инженерчлэл

Танхим: Инженерийн сургууль

Төлбөр: NaN вон


Архитектур

Танхим: Инженерийн сургууль

Төлбөр: NaN вон


Иргэний барилга хүрээлэн буй орчны инженерчлэл

Танхим: Инженерийн сургууль

Төлбөр: NaN вон


Дэлхий хүрээлэн буй орчин судлал

Танхим: Байгалийн шинжлэх ухаан

Төлбөр: NaN вон


Хүнсний технологи

Танхим: Байгалийн шинжлэх ухаан

Төлбөр: NaN вон


Хүнсний технологи судлал

Танхим: Байгалийн шинжлэх ухаан

Төлбөр: NaN вон


Нийгмийн эрүүл мэнд

Танхим: Байгалийн шинжлэх ухаан

Төлбөр: NaN вон


Био шинжлэх ухаан

Танхим: Байгалийн шинжлэх ухаан

Төлбөр: NaN вон


Статистик

Танхим:

Төлбөр:


Статистик

Танхим: Байгалийн шинжлэх ухаан

Төлбөр: NaN вон


Цагдаагийн удирдлага

Танхим: Нийгмийн ухааны сургууль

Төлбөр: NaN вон


Хууль

Танхим: Нийгмийн ухааны сургууль

Төлбөр: NaN вон


Нийгмийн халамж

Танхим: Нийгмийн ухааны сургууль

Төлбөр: NaN вон


Номын сан мэдээллийн технологи

Танхим: Нийгмийн ухааны сургууль

Төлбөр: NaN вон


Сэтгэл судлал

Танхим: Нийгмийн ухааны сургууль

Төлбөр: NaN вон


Нийгэм судлал

Танхим: Нийгмийн ухааны сургууль

Төлбөр: NaN вон


Хэрэглэгчийн мэдээлэл судлал

Танхим: Нийгмийн ухааны сургууль

Төлбөр: NaN вон


Зар сурталчилгаа олон нийттэй харилцах

Танхим: Нийгмийн ухааны сургууль

Төлбөр: NaN вон


Хэвлэл мэдээлэл сэтгүүл зүй

Танхим: Нийгмийн ухааны сургууль

Төлбөр: NaN вон


Улс төр гадаад харилцаа

Танхим: Нийгмийн ухааны сургууль

Төлбөр: NaN вон


Төрийн захиргаа

Танхим: Нийгмийн ухааны сургууль

Төлбөр: NaN вон


Олон улсын цахим худалдаа

Танхим: Нийгмийн ухааны сургууль

Төлбөр: NaN вон


Олон улсын худалдаа

Танхим: Нийгмийн ухааны сургууль

Төлбөр: NaN вон


Эдийн засаг санхүү

Танхим: Нийгмийн ухааны сургууль

Төлбөр: NaN вон


EMU бизнесийн удирлага

Танхим: Бизнесийн удирдлагын сургууль

Төлбөр: NaN вон


Нягтлан бодох бүртгэл

Танхим: Бизнесийн удирдлагын сургууль

Төлбөр: NaN вон


Бизнесийн удирдлагын мэдээлэл

Танхим: Бизнесийн удирдлагын сургууль

Төлбөр: NaN вон


Филисофийн ёс зүй судлал

Танхим: Хүмүүнлэгийн ухаан, олон улсын сургууль

Төлбөр: NaN вон


Христ судлал

Танхим: Хүмүүнлэгийн ухаан, олон улсын сургууль

Төлбөр: NaN вон


Түүх

Танхим: Хүмүүнлэгийн ухаан, олон улсын сургууль

Төлбөр: NaN вон


Түүх Христ судлал

Танхим:

Төлбөр:


Испани хэл латин америк судлал

Танхим: Хүмүүнлэгийн ухаан, олон улсын сургууль

Төлбөр: NaN вон


Европ судлал

Танхим: Хүмүүнлэгийн ухаан, олон улсын сургууль

Төлбөр: NaN вон


Америк судлал

Танхим: Хүмүүнлэгийн ухаан, олон улсын сургууль

Төлбөр: NaN вон


Япон судлал

Танхим: Хүмүүнлэгийн ухаан, олон улсын сургууль

Төлбөр: NaN вон


Хятад судлал

Танхим: Хүмүүнлэгийн ухаан, олон улсын сургууль

Төлбөр: NaN вон


Орос хэл уран зохиол

Танхим: Хүмүүнлэгийн ухаан, олон улсын сургууль

Төлбөр: NaN вон


Япон хэл уран зохиол

Танхим: Хүмүүнлэгийн ухаан, олон улсын сургууль

Төлбөр: NaN вон


Хятад хэл уран зохиол

Танхим: Хүмүүнлэгийн ухаан, олон улсын сургууль

Төлбөр: NaN вон


Герман хэл уран зохиол

Танхим: Хүмүүнлэгийн ухаан, олон улсын сургууль

Төлбөр: NaN вон


Англи хэл уран зохиол

Танхим: Хүмүүнлэгийн ухаан, олон улсын сургууль

Төлбөр: NaN вон


Олон улсын солонгос хэл соёл боловсрол судлал

Танхим: Хүмүүнлэгийн ухаан, олон улсын сургууль

Төлбөр: NaN вон


Солонгос хэл уран зохиол

Танхим: Хүмүүнлэгийн ухаан, олон улсын сургууль

Төлбөр: NaN вон


Уран зохиол

Танхим:

Төлбөр:


Хөгжим зохиогч

Танхим:

Төлбөр:


График дизайн

Танхим: Artech College

Төлбөр: NaN вон


Бичлэг, Animation

Танхим:

Төлбөр:


Зураг медиа

Танхим: Artech College

Төлбөр: NaN вон


Олон улсын харилцаа (IR)

Танхим: Keimyung Adams College

Төлбөр: NaN вон


Олон улсын бизнесийн удирдалаг (IB)

Танхим: Keimyung Adams College

Төлбөр: NaN вон


Загварын маркетинг

Танхим: Урлаг дизайны сургууль

Төлбөр: NaN вон


Нэхмэл эдлэлийн дизайн

Танхим: Урлаг дизайны сургууль

Төлбөр: NaN вон


Хувцас дизайн

Танхим: Урлаг дизайны сургууль

Төлбөр: NaN вон


Аж үйлдвэрийн дизайн

Танхим: Урлаг дизайны сургууль

Төлбөр: NaN вон


Гар урлалын дизайн

Танхим:

Төлбөр:


Уран зураг

Танхим: Урлаг дизайны сургууль

Төлбөр: NaN вон


Бүжиг

Танхим: Урлагын сургууль

Төлбөр: NaN вон


Жүжиг, хөгжимт жүжиг

Танхим: Урлагын сургууль

Төлбөр: NaN вон


Төгөлдөр хуур

Танхим: Урлагын сургууль

Төлбөр: NaN вон


Дуурь Хөгжмийн зохиолч

Танхим: Урлагын сургууль

Төлбөр: NaN вон


Симфони найрал хөгжим

Танхим: Урлагын сургууль

Төлбөр: NaN вон


Спорт маркетинг

Танхим: Бие тамирын сургууль

Төлбөр: NaN вон


Теквонду

Танхим:

Төлбөр:


Чөлөөт бие тамир

Танхим:

Төлбөр:


Бие тамир судлал

Танхим:

Төлбөр:


Сувилахуй

Танхим: Сувилахуйн сургууль

Төлбөр: NaN вон


Анагаахын инженер

Танхим: Анагаах ухааны сургууль

Төлбөр: NaN вон


Үйлдвэрлэлийн инженер

Танхим:

Төлбөр:


Шинэ материалын инженер

Танхим:

Төлбөр:


Химийн инженер

Танхим:

Төлбөр:


Робот инженер

Танхим:

Төлбөр:


Машины систем

Танхим:

Төлбөр:


Техникийн инженер

Танхим:

Төлбөр:


Газрын архитектур

Танхим:

Төлбөр:


Хот төлөвлөтийн инженер

Танхим:

Төлбөр:


Зам тээврийн инженер

Танхим:

Төлбөр:


Дижипен тоглоомын инженер

Танхим:

Төлбөр:


Тоглоом ба Мобайл инженер

Танхим:

Төлбөр:


Компьютерийн инженер

Танхим:

Төлбөр:


Цахилгаан энергийн инженер

Танхим:

Төлбөр:


Электроникийн инженер

Танхим:

Төлбөр:


Архитектурын инженер

Танхим:

Төлбөр:


Архитектур

Танхим:

Төлбөр:


Хот төлөвлөлтын инженер

Танхим:

Төлбөр:


Дэлхийн хүрээлэн буй орчин

Танхим:

Төлбөр:


Хүрээлэн буй орчны шинжлэх ухаан

Танхим: Байгалийн шинжлэх ухаан

Төлбөр: NaN вон


Хоолны шинжлэх ухаан уураг

Танхим:

Төлбөр:


Хоолны шинжлэх ухаан технологи

Танхим:

Төлбөр:


Олон нийтийн эрүүл мэнд

Танхим:

Төлбөр:


Биологи

Танхим:

Төлбөр:


Хими

Танхим: Байгалийн шинжлэх ухаан

Төлбөр: NaN вон


Статиск

Танхим:

Төлбөр:


Математик

Танхим: Байгалийн шинжлэх ухаан

Төлбөр: NaN вон


Цагдаагын удирдлага

Танхим:

Төлбөр:


Хууль

Танхим:

Төлбөр:


Нийгмийн халамж

Танхим:

Төлбөр:


Номын сан ба мэдээллийн шинжлэх ухаан

Танхим:

Төлбөр:


Сэтгэл судлал

Танхим:

Төлбөр:


Нийгэм судлал

Танхим:

Төлбөр:


Хэрэглэгчийн мэдээлэл

Танхим:

Төлбөр:


Зар сурталчилгаа

Танхим:

Төлбөр:


Олон нийийн мэдээлэл

Танхим:

Төлбөр:


Улс төр гадаад харилцаа

Танхим:

Төлбөр:


Захиргаа

Танхим:

Төлбөр:


Цахим худалдаа

Танхим:

Төлбөр:


Олон улсын харилцаа

Танхим:

Төлбөр:


Эдийн засаг санхүү

Танхим:

Төлбөр:


KMU-EMU бизнес удирдлага

Танхим:

Төлбөр:


Татвар

Танхим: Бизнесийн удирдлагын сургууль

Төлбөр: NaN вон


Нягтлан бодогч

Танхим:

Төлбөр:


Менежментийн мэдээллийн систем

Танхим:

Төлбөр:


Аялал жуучлалын менежмент

Танхим: Бизнесийн удирдлагын сургууль

Төлбөр: NaN вон


Бизнесийн удирдлага

Танхим: Бизнесийн удирдлагын сургууль

Төлбөр: NaN вон


Философи

Танхим:

Төлбөр:


Христ судлал

Танхим:

Төлбөр:


Түүх

Танхим:

Төлбөр:


Спайн хэл ба Латин Америк судлал

Танхим:

Төлбөр:


Европ судлал

Танхим:

Төлбөр:


Америк судлал

Танхим:

Төлбөр:


Япон судлал

Танхим:

Төлбөр:


Хятад судлал

Танхим:

Төлбөр:


Орос хэл, уран зохиол

Танхим:

Төлбөр:


Япон хэл, уран зохиол

Танхим:

Төлбөр:


Хятад хэл, уран зохиол

Танхим:

Төлбөр:


Герман хэл, уран зохиол

Танхим:

Төлбөр:


Англи хэл, уран зохиол

Танхим:

Төлбөр:


Солонгос судлал

Танхим:

Төлбөр:


Солонгос хэл, уран зохиол

Танхим:

Төлбөр:


Keimyung University мэдээлэл

service

Хэлний Бэлтгэл

Дэлгэрэнгүй
service

Үндсэн Анги

Дэлгэрэнгүй
service

Тэтгэлэг

Дэлгэрэнгүй

Солонгос улсын их сургуулиудын бүх ТЭТГЭЛЭГ-үүд зарлагдлаа

ҮЗЭХ