Нийт 36 танхимийн 310 мэргэжилийн анги байна.
avatar

Урлагийн менежмент

Танхим: Дүрслэхийн сургууль

Төлбөр: 3,653,000 вон


Уран баримал

Танхим: Дүрслэхийн сургууль

Төлбөр: 3,653,000 вон


Бар зураг

Танхим: Дүрслэхийн сургууль

Төлбөр: 3,653,000 вон


Өрнөдийн дүрслэх урлаг

Танхим: Дүрслэхийн сургууль

Төлбөр: 3,653,000 вон


Дорно дахины дүрслэх урлаг судлал

Танхим: Дүрслэхийн сургууль

Төлбөр: 3,653,000 вон


Аж үйлдвэрийн дизайн

Танхим:

Төлбөр:


Аж үйлдвэрийн дизайн

Танхим: Дүрслэхийн сургууль

Төлбөр: 3,653,000 вон


Визуал дизайн /Visual design/

Танхим: Дүрслэхийн сургууль

Төлбөр: 3,653,000 вон


Төмөр урлал

Танхим: Дүрслэхийн сургууль

Төлбөр: 3,653,000 вон


Шаазан урлал

Танхим: Дүрслэхийн сургууль

Төлбөр: 3,653,000 вон


Үндэсний хөгжмийн зохиолч, Солонгосын үндэсний хөгжим судлал

Танхим: Хөгжмийн сургууль

Төлбөр: 3,916,000 вон


Үндэсний хөгжим дуулаач

Танхим: Хөгжмийн сургууль

Төлбөр: 3,916,000 вон


Үлээвэр хөгжим

Танхим: Хөгжмийн сургууль

Төлбөр: 3,916,000 вон


Утсан хөгжим

Танхим: Хөгжмийн сургууль

Төлбөр: 3,916,000 вон


Төгөлдөр хуур

Танхим: Хөгжмийн сургууль

Төлбөр: 3,916,000 вон


Онол, Хөгжим судлал

Танхим: Хөгжмийн сургууль

Төлбөр: 3,916,000 вон


Хөгжмийн зохиолч, удирдаач

Танхим: Хөгжмийн сургууль

Төлбөр: 3,916,000 вон


Дуулаач

Танхим: Хөгжмийн сургууль

Төлбөр: 3,916,000 вон


Клиникийн мал эмнэлэгийн шинжлэх ухаан

Танхим: Мал эмнэлэгийн сургууль

Төлбөр: 4,645,000 вон


Мал эмнэлэгийн эмгэг судлалын биологи болон урьдчилан сэргийлэх

Танхим: Мал эмнэлэгийн сургууль

Төлбөр: 4,645,000 вон


Мал эмнэлэгийн био анагаахын шинжлэх ухаан

Танхим: Мал эмнэлэгийн сургууль

Төлбөр: 4,645,000 вон


Шүдний анагаах ухааны боловсрол

Танхим: Шүдний анагаах ухааны сургууль

Төлбөр: 5,038,000 вон


Шүдний мэдээ алдуулалт

Танхим: Шүдний анагаах ухааны сургууль

Төлбөр: 5,038,000 вон


Шүдний анагаахын дүрс оношилгоо

Танхим: Шүдний анагаах ухааны сургууль

Төлбөр: 5,038,000 вон


Хүүхдийн шүдний эмчилгээ

Танхим: Шүдний анагаах ухааны сургууль

Төлбөр: 5,038,000 вон


Амны хөндийн мэс засал

Танхим: Шүдний анагаах ухааны сургууль

Төлбөр: 5,038,000 вон


Шүдний протез

Танхим: Шүдний анагаах ухааны сургууль

Төлбөр: 5,038,000 вон


Молекулын генетик

Танхим: Шүдний анагаах ухааны сургууль

Төлбөр: 5,038,000 вон


Эрүүл мэндийн удирдлага ба мэдээлэл зүй

Танхим: Шүдний анагаах ухааны сургууль

Төлбөр: 5,038,000 вон


Эс ба түүний хөгжлийн биологи

Танхим: Шүдний анагаах ухааны сургууль

Төлбөр: 5,038,000 вон


Шүдний био материалын шинжлэх ухаан

Танхим: Шүдний анагаах ухааны сургууль

Төлбөр: 5,038,000 вон


Шүдний өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх

Танхим: Шүдний анагаах ухааны сургууль

Төлбөр: 5,038,000 вон


Амны хөндийн анатоми дүрс оношилгоо

Танхим: Шүдний анагаах ухааны сургууль

Төлбөр: 5,038,000 вон


Анагаах ухааны мэдээлэл зүй

Танхим: Анагаах ухааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Эмнэлзүйн фармакологи /эм зүй/

Танхим: Анагаах ухааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Хавдрын биологи

Танхим: Анагаах ухааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Анагаахын нэр томъёоны орчуулга

Танхим: Анагаах ухааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Яаралтай түргэн тусламж

Танхим: Анагаах ухааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Өрхийн анагаах

Танхим: Анагаах ухааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Цөмийн эмчилгээ

Танхим: Анагаах ухааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Нөхөн сэргээх эмчилгээ

Танхим: Анагаах ухааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Нүд

Танхим: Анагаах ухааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Мэдрэлийн мэс засал

Танхим: Анагаах ухааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Цээжний мэс засал

Танхим: Анагаах ухааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Чих хамар хоолой

Танхим: Анагаах ухааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Урологи

Танхим: Анагаах ухааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Ерөнхий шинжилгээ

Танхим: Анагаах ухааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Хавдарын туяа эмчилгээ

Танхим: Анагаах ухааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Гоо сайхны мэс засал

Танхим: Анагаах ухааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Мэдээ алдуулалт

Танхим: Анагаах ухааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Дүрс оношилгоо

Танхим: Анагаах ухааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Гэмтлийн мэс засал

Танхим: Анагаах ухааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Мэдрэл

Танхим: Анагаах ухааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Эх барих эмэгтэйчүүд

Танхим: Анагаах ухааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Хүүхдийн тасаг

Танхим: Анагаах ухааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Гэмтэл

Танхим: Анагаах ухааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Дотор

Танхим: Анагаах ухааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Анагаахын боловсрол судлал

Танхим: Анагаах ухааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Эрүүл мэндийн бодлого менежмент

Танхим: Анагаах ухааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Анагаахын хууль

Танхим: Анагаах ухааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Хүмүүнлэгийн анагаах ухаан

Танхим: Анагаах ухааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Халуун орны анагаах ухаан

Танхим: Анагаах ухааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Урьдчилан сэргийлэх анагаах

Танхим: Анагаах ухааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Микробиологи

Танхим: Анагаах ухааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Эмгэг зүй

Танхим: Анагаах ухааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Анатоми

Танхим: Анагаах ухааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Анагаахын шинжлэх ухаан

Танхим: Анагаах ухааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Ухаалаг мэдээллийн конвергенци

Танхим: Шинжлэх ухаан технологийн конвергенцийн сургууль

Төлбөр: NaN вон


Хэрэглээний био инженерчлэл

Танхим: Шинжлэх ухаан технологийн конвергенцийн сургууль

Төлбөр: NaN вон


Сансрын систем

Танхим: Инженерийн сургууль

Төлбөр: 2,998,000 вон


Технологийн менежмент, эдийн засаг, бодлого

Танхим: Инженерийн сургууль

Төлбөр: 2,998,000 вон


Хот төлөвлөлт

Танхим: Инженерийн сургууль

Төлбөр: 2,998,000 вон


Био инженер

Танхим: Инженерийн сургууль

Төлбөр: 2,998,000 вон


Усан онгоцны үйлдвэрлэл ба далайн судлалын инженерчлэл

Танхим: Инженерийн сургууль

Төлбөр: 2,998,000 вон


Аж үйлдвэрлэлийн инженерчлэл

Танхим: Инженерийн сургууль

Төлбөр: 2,998,000 вон


Эрчим хүчний орчны химийн конвергенцийн технологи

Танхим: Инженерийн сургууль

Төлбөр: 2,998,000 вон


Хими, биологийн инженерчлэл

Танхим: Инженерийн сургууль

Төлбөр: 2,998,000 вон


Smart хотын инженерчлэл

Танхим: Инженерийн сургууль

Төлбөр: 2,998,000 вон


Барилга байгууламж хүрээлэн буй орчны инженерчлэл

Танхим: Инженерийн сургууль

Төлбөр: 2,998,000 вон


Агаарын болон сансрын инженер

Танхим: Инженерийн сургууль

Төлбөр: 2,998,000 вон


Олон талт механик дизайн

Танхим: Инженерийн сургууль

Төлбөр: 2,998,000 вон


Механик инженер

Танхим: Инженерийн сургууль

Төлбөр: 2,998,000 вон


Hybrid материал

Танхим: Инженерийн сургууль

Төлбөр: 2,998,000 вон


Материал судлалын инженерчлэл

Танхим: Инженерийн сургууль

Төлбөр: 2,998,000 вон


Компьютерийн инженер

Танхим: Инженерийн сургууль

Төлбөр: 2,998,000 вон


Цахилгаан мэдээллийн технологийн инженерчлэл

Танхим: Инженерийн сургууль

Төлбөр: 2,998,000 вон


Эрчим хүчний системийн инженерчлэл

Танхим: Инженерийн сургууль

Төлбөр: 2,998,000 вон


Архитектур

Танхим: Инженерийн сургууль

Төлбөр: 2,998,000 вон


Молекулын эмчилгээ, биофармаци

Танхим: Шинжлэх ухаан технологийн конвергенцийн сургууль

Төлбөр: NaN вон


Хүрээлэн буй орчны ландшафт

Танхим: Хүрээлэн буй орчны сургууль

Төлбөр: 2,975,000 вон


Хот нийгмийн өөрчлөлт шинэчлэлт

Танхим: Хүрээлэн буй орчны сургууль

Төлбөр: 2,975,000 вон


Хүрээлэн буй орчны менежмент

Танхим: Хүрээлэн буй орчны сургууль

Төлбөр: 2,975,000 вон


Зам тээвэр

Танхим: Хүрээлэн буй орчны сургууль

Төлбөр: 2,975,000 вон


Хот ба хүрээлэн буй орчны төлөвлөлт

Танхим: Хүрээлэн буй орчны сургууль

Төлбөр: 2,975,000 вон


Хүрээлэн буй орчны эрүүл ахуй

Танхим: Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 5,038,000 вон


Эрүүл мэндийн бодлого менежмент

Танхим: Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 5,038,000 вон


Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан

Танхим: Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 5,038,000 вон


Эм зүй

Танхим: Эм зүйн сургууль

Төлбөр: NaN вон


Хувцас дизайн

Танхим: Хэрэглээний шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Хүнсний технологи

Танхим: Хэрэглээний шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Дэлхийн шинжлэх ухаан

Танхим: Багшийн сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Биологи

Танхим: Багшийн сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Хими

Танхим: Багшийн сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Физик

Танхим: Багшийн сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Математикийн боловсрол

Танхим: Багшийн сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Бүс нутгийн мэдээлэл

Танхим: Хөдөө аж ахуй био шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Хөдөө аж ахуй, баялагийн эдийн засаг судлал

Танхим: Хөдөө аж ахуй био шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Олон улсын хөдөө аж ахуйн технологи

Танхим: Олон улсын хөдөө аж ахуйн технологийн сургууль

Төлбөр: 2,975,000 вон


Хөдөө аж ахуйн био геномик

Танхим: Хөдөө аж ахуй био шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Хөдөө аж ахуй, ойн цаг уурын судалгаа

Танхим: Хөдөө аж ахуй био шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Хөдөө аж ахуйн боловсрол судлал

Танхим: Хөдөө аж ахуй био шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Био материалын инженерчлэл

Танхим: Хөдөө аж ахуй био шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Био системийн инженерчлэл

Танхим: Хөдөө аж ахуй био шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Бүс нутгийн системийн инженерчлэл

Танхим: Хөдөө аж ахуй био шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Ландшафт

Танхим: Хөдөө аж ахуй био шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Биомодуляци

Танхим: Хөдөө аж ахуй био шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Шавьж судлал /entomology/

Танхим: Хөдөө аж ахуй био шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Ургамлын микробиологи

Танхим: Хөдөө аж ахуй био шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Хэрэглээний биохими

Танхим: Хөдөө аж ахуй био шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Амьтны био технологи

Танхим: Хөдөө аж ахуй био шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Хүнсний био технологи

Танхим: Хөдөө аж ахуй био шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Байгаль хүрээлэн буй орчны материал судлалын шинжлэх ухаан

Танхим: Хөдөө аж ахуй био шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Ойн байгаль орчин судлал

Танхим: Хөдөө аж ахуй био шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Цэцэрлэгжүүлэлтийн био технологи

Танхим: Хөдөө аж ахуй био шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Таримал ургамлын био шинжлэх ухаан

Танхим: Хөдөө аж ахуй био шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Олон нийтийн эрүүл мэндийн сувилал, сувилахуйн тусламж үйлчилгээний систем

Танхим: Сувилахуйн сургууль

Төлбөр: 2,975,000 вон


Насанд хүрэгчдийн эрүүл мэндийн сувилгаа

Танхим: Сувилахуйн сургууль

Төлбөр: 2,975,000 вон


Эх хүүхдийн сэтгэцийн эрүүл мэндийн сувилал

Танхим: Сувилахуйн сургууль

Төлбөр: 2,975,000 вон


Тооцооллын шинжлэх ухаан

Танхим: Байгалийн шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 2,975,000 вон


Биоинформатик

Танхим: Байгалийн шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 2,975,000 вон


Тархи мэдрэлийн шинжлэх ухаан

Танхим: Байгалийн шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 2,975,000 вон


Генийн инженерчлэл

Танхим: Байгалийн шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 2,975,000 вон


Шинжлэх ухааны түүх ба шинжлэх ухааны филисофи

Танхим: Байгалийн шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 2,975,000 вон


Дэлхий байгаль орчин судлалын шинжлэх ухаан

Танхим: Байгалийн шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 2,975,000 вон


Био шинжлэх ухаан

Танхим: Байгалийн шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 2,975,000 вон


Хими

Танхим: Байгалийн шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 2,975,000 вон


Одон орон судлал

Танхим: Байгалийн шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 2,975,000 вон


Физик

Танхим: Байгалийн шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 2,975,000 вон


Статистик

Танхим: Байгалийн шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 2,975,000 вон


Математикийн шинжлэх ухаан

Танхим: Байгалийн шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 2,975,000 вон


Солонгос судлал

Танхим: Олон улс судлалын сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Олон улсын бүс нутаг судлал

Танхим: Олон улс судлалын сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Олон улсын хамтын ажиллагаа

Танхим: Олон улс судлалын сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Олон улсын худалдаа

Танхим: Олон улс судлалын сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Олон улсын худалдаа

Танхим: Олон улс судлалын сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Олон улсын төрийн захиргаа

Танхим: Төрийн захиргааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Төрийн бодлого судлал

Танхим: Төрийн захиргааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Төрийн захиргаа

Танхим: Төрийн захиргааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Хүүхэд, гэр бүл судлал

Танхим: Хэрэглээний шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Хэрэглэгч судлал

Танхим: Хэрэглээний шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Дэлхийн боловсролын хамтын ажиллагаа

Танхим: Багшийн сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн боловсрол

Танхим: Багшийн сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Байгаль орчны боловсрол

Танхим: Багшийн сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Тусгай боловсрол

Танхим: Багшийн сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Гэр бүлийн боловсрол

Танхим: Багшийн сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Дүрс урлагийн боловсрол

Танхим: Багшийн сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Хөгжмийн боловсрол

Танхим: Багшийн сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Олон улсын спортын менежмент

Танхим: Багшийн сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Хүн төрөлхтөний спортын шинжлэх ухаан

Танхим: Багшийн сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Спортын шинжлэх ухаан

Танхим: Багшийн сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Ёс зүйн боловсрол

Танхим: Багшийн сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Газар зүй

Танхим: Багшийн сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Түүх

Танхим: Багшийн сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Ерөнхий нийгэм судлал

Танхим: Багшийн сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Франц хэлний боловсрол

Танхим: Багшийн сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Герман хэлний боловсрол

Танхим: Багшийн сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Англи хэлний боловсрол

Танхим: Багшийн сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Солонгос хэлний боловсрол

Танхим: Багшийн сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Насан туршийн боловсрол

Танхим: Багшийн сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Боловсролын удирдлага

Танхим: Багшийн сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Боловсролын зөвлөгөө

Танхим: Багшийн сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Боловсролын технологи

Танхим: Багшийн сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Боловсрол судлал

Танхим: Багшийн сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Хууль

Танхим: Хуулийн сургууль

Төлбөр: NaN вон


Бүс нутгийн мэдээлэл

Танхим: Хөдөө аж ахуй био шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 2,975,000 вон


Хөдөө аж ахуй, баялагийн эдийн засаг судлал

Танхим: Хөдөө аж ахуй био шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 2,975,000 вон


Нягтлан бодох бүртгэл

Танхим: Бизнесийн удирдлагын сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Санхүү

Танхим: Бизнесийн удирдлагын сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Хүний нөөц

Танхим: Бизнесийн удирдлагын сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Маркетинг Үйлдвэрлэлийн менежмент

Танхим: Бизнесийн удирдлагын сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Стратеги /Олон улсын менежмент

Танхим: Бизнесийн удирдлагын сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Удирдлагын мэдээллийн систем

Танхим: Бизнесийн удирдлагын сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Эмэгтэйчүүд судлал

Танхим: Нийгмийн шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Хэвлэл мэдээлэл сэтгүүл зүй

Танхим: Нийгмийн шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Нийгмийн халамж

Танхим: Нийгмийн шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Газар зүй

Танхим: Нийгмийн шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Хүн судлал антропологи

Танхим: Нийгмийн шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Нийгэм судлал

Танхим: Нийгмийн шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Эдийн засаг

Танхим: Нийгмийн шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Гадаад харилцаа

Танхим: Нийгмийн шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Улс төрийн судлал

Танхим: Нийгмийн шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Тайз дэлгэцийн урлаг судлал

Танхим: Хүмүүнлэгийн сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Архив

Танхим: Хүмүүнлэгийн сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Харьцуулсан уран зохиол

Танхим: Хүмүүнлэгийн сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Танин мэдэхүйн шинжлэх ухаан

Танхим: Хүмүүнлэгийн сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Барууны сонгодог утга зохиол

Танхим: Хүмүүнлэгийн сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Ази хэл соёл судлал

Танхим: Хүмүүнлэгийн сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Урлагийн түүх судлал

Танхим: Хүмүүнлэгийн сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Aрхеологи

Танхим: Хүмүүнлэгийн сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Урлагийн гоо зүй судлал

Танхим: Хүмүүнлэгийн сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Шашин судлал

Танхим: Хүмүүнлэгийн сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Өрнийн филисофи

Танхим: Хүмүүнлэгийн сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Дорнын филисофи

Танхим: Хүмүүнлэгийн сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Өрнийн түүх

Танхим: Хүмүүнлэгийн сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Дорно дахины түүх

Танхим: Хүмүүнлэгийн сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Солонгосын түүх

Танхим: Хүмүүнлэгийн сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Хэл шинжлэл

Танхим: Хүмүүнлэгийн сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Испани хэл, уран зохиол

Танхим: Хүмүүнлэгийн сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Орос хэл, уран зохиол

Танхим: Хүмүүнлэгийн сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Герман хэл, уран зохиол

Танхим: Хүмүүнлэгийн сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Франц хэл, уран зохиол

Танхим: Хүмүүнлэгийн сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Англи хэл, уран зохиол

Танхим: Хүмүүнлэгийн сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Хятад хэл, уран зохиол

Танхим: Хүмүүнлэгийн сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Солонгос хэл, уран зохиол

Танхим: Хүмүүнлэгийн сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Урлагийн гоо зүй судлал

Танхим: Хүмүүнлэгийн сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Анагаахын ерөнхий бэлтгэл анги

Танхим: Анагаах ухааны сургууль

Төлбөр: 5,038,000 вон


Өрнөдийн дүрслэх урлаг судлал

Танхим: Дүрслэхийн сургууль

Төлбөр: 3,653,000 вон


Дизайн (урлал)

Танхим: Дүрслэхийн сургууль

Төлбөр: 3,653,000 вон


Био шинжлэх ухаан

Танхим: Байгалийн шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 2,975,000 вон


Хэвлэл мэдээлэл сэтгүүл зүй

Танхим: Нийгмийн шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Хүн судлал антропологи

Танхим: Нийгмийн шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Гоо зүй судлал

Танхим:

Төлбөр:


Урлагийн гоо зүй судлал

Танхим:

Төлбөр:


Шашин судлал

Танхим: Хүмүүнлэгийн сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Филисофи

Танхим: Хүмүүнлэгийн сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Эртний урлаг түүх судлал (урлагийн түүх судлал)

Танхим: Хүмүүнлэгийн сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Эртний урлаг түүх судлал (археологи)

Танхим: Хүмүүнлэгийн сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Өрнийн түүх

Танхим: Хүмүүнлэгийн сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Өрнийн түүх

Танхим: Хүмүүнлэгийн сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Дорно дахины түүх

Танхим: Хүмүүнлэгийн сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Солонгосын түүх

Танхим: Хүмүүнлэгийн сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Ази хэл соёл судлал

Танхим: Хүмүүнлэгийн сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Хэл шинжлэл

Танхим: Хүмүүнлэгийн сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Испани хэл уран зохиол

Танхим: Хүмүүнлэгийн сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Орос хэл уран зохиол

Танхим: Хүмүүнлэгийн сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Герман хэл уран зохиол

Танхим: Хүмүүнлэгийн сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Франц хэл уран зохиол

Танхим: Хүмүүнлэгийн сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Англи хэл уран зохиол

Танхим: Хүмүүнлэгийн сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Хятад хэл уран зохиол

Танхим: Хүмүүнлэгийн сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Солонгос хэл уран зохиол

Танхим: Хүмүүнлэгийн сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Анагаахын бэлтгэл анги

Танхим:

Төлбөр:


Үндэсний хөгжим

Танхим: Хөгжмийн сургууль

Төлбөр: 3,916,000 вон


Үлээвэр хөгжим

Танхим: Хөгжмийн сургууль

Төлбөр: 3,916,000 вон


Утсан хөгжим

Танхим: Хөгжмийн сургууль

Төлбөр: 3,916,000 вон


Төгөлдөр хуур

Танхим: Хөгжмийн сургууль

Төлбөр: 3,916,000 вон


Хөгжмийн зохиолч /онол/

Танхим: Хөгжмийн сургууль

Төлбөр: 3,916,000 вон


Хөгжмийн зохиолч

Танхим: Хөгжмийн сургууль

Төлбөр: 3,916,000 вон


Дуулаач

Танхим: Хөгжмийн сургууль

Төлбөр: 3,916,000 вон


Мал эмнэлгийн бэлтгэл

Танхим: Мал эмнэлгийн сургууль

Төлбөр: 4,645,000 вон


Хувцас дизайн

Танхим: Хэрэглээний шинжлэх ухаан

Төлбөр: 2,442,000 вон


Хүнсний шим тэжээл судлал

Танхим: Хэрэглээний шинжлэх ухаан

Төлбөр: 2,442,000 вон


Хэрэглэгч болон хүүхэд гэр бүл судлал (хүүхэд, гэр бүл судлал)

Танхим: Хэрэглээний шинжлэх ухаан

Төлбөр: 2,442,000 вон


Хэрэглэгч болон хүүхэд гэр бүл судлал (хэрэглэгч судлал)

Танхим: Хэрэглээний шинжлэх ухаан

Төлбөр: 2,442,000 вон


Биеийн тамирийн боловсрол

Танхим: Боловсролын сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Дэлхийн шинжлэх ухааны боловсрол

Танхим: Боловсролын сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Биологийн боловсрол

Танхим: Боловсролын сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Химийн боловсрол

Танхим: Боловсролын сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Физикийн боловсрол

Танхим: Боловсролын сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Математикийн боловсрол

Танхим: Боловсролын сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Ёс суртахууны боловсрол

Танхим: Боловсролын сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Газар зүйн боловсрол

Танхим: Боловсролын сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Түүхийн боловсрол

Танхим: Боловсролын сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Нийгмийн боловсрол

Танхим: Боловсролын сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Франц хэлний боловсрол

Танхим: Боловсролын сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Герман хэлний боловсрол

Танхим: Боловсролын сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Англи хэлний боловсрол

Танхим: Боловсролын сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Солонгос хэлний боловсрол

Танхим: Боловсролын сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Боловсрол судлал

Танхим: Боловсролын сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Уран баримал

Танхим: Дүрслэхийн сургууль

Төлбөр: 3,653,000 вон


Өмнөдийн дүрслэх урлаг судлал

Танхим:

Төлбөр:


Дорно дахины дүрслэх урлаг судлал

Танхим: Дүрслэхийн сургууль

Төлбөр: 3,653,000 вон


Дизайн (дизайн)

Танхим: Дүрслэхийн сургууль

Төлбөр: 3,653,000 вон


Дизайн (урлах)

Танхим:

Төлбөр:


Биосистем, материал судлал

Танхим: Хөдөө аж ахуйн био технологийн шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 2,975,000 вон


Ландшафт, бүс нутгийн системийн инженерчлэл

Танхим: Хөдөө аж ахуйн био технологийн шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 2,975,000 вон


Хэрэглээний биохими

Танхим: Хөдөө аж ахуйн био технологийн шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 2,975,000 вон


Хүнс, амьтны био технологи

Танхим: Хөдөө аж ахуйн био технологийн шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 2,975,000 вон


Ойжуулалтын шинжлэх ухаан

Танхим: Хөдөө аж ахуйн био технологийн шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 2,975,000 вон


Ургамал тариалалтын шинжлэх ухаан

Танхим: Хөдөө аж ахуйн био технологийн шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 2,975,000 вон


Хөдөө аж ахуйн эдийн засаг, нийгэм судлал

Танхим: Хөдөө аж ахуйн био технологийн шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 2,975,000 вон


Усан онгоцны үйлдвэрлэл ба далайн судлалын инженерчлэл

Танхим: Инженерийн сургууль

Төлбөр: 2,998,000 вон


Цөмийн инженерчлэл

Танхим: Инженерийн сургууль

Төлбөр: 2,998,000 вон


Эрчим хүчний нөөцийн инженерчлэл

Танхим: Инженерийн сургууль

Төлбөр: 2,998,000 вон


Аж үйлдвэрлэлийн инженерчлэл

Танхим: Инженерийн сургууль

Төлбөр: 2,998,000 вон


Архитектур

Танхим: Инженерийн сургууль

Төлбөр: 2,998,000 вон


Хими, биологийн инженер

Танхим: Инженерийн сургууль

Төлбөр: 2,998,000 вон


Компьютерийн инженер

Танхим: Инженерийн сургууль

Төлбөр: 2,998,000 вон


Электрон мэдээллийн технологийн инженерчлэл

Танхим: Инженерийн сургууль

Төлбөр: 2,998,000 вон


Материал судлалын инженер

Танхим: Инженерийн сургууль

Төлбөр: 2,998,000 вон


Механикийн болон нисэхийн техникийн инженер (агаарын болон сансрын инженер)

Танхим: Инженерийн сургууль

Төлбөр: 2,998,000 вон


Механикийн болон нисэхийн техникийн инженер (механикийн инженер)

Танхим: Инженерийн сургууль

Төлбөр: 2,998,000 вон


Барилга хүрээлэн буй орчны инженерчлэл

Танхим: Инженерийн сургууль

Төлбөр: 2,998,000 вон


Бизнесийн удирдлага

Танхим: Бизнесийн удирдлагын сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Сувилахуй

Танхим: Сувилахуй сургууль

Төлбөр: 2,975,000 вон


Дэлхий хүрээлэн буй орчин судлалын шинжлэх ухаан

Танхим: Байгалийн шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 2,975,000 вон


Биологи

Танхим:

Төлбөр:


Хими

Танхим: Байгалийн шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 2,975,000 вон


Физик, одон орон судлал (Одон орон судлал)

Танхим: Байгалийн шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 2,975,000 вон


Физик, одон орон судлал (Физик)

Танхим: Байгалийн шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 2,975,000 вон


Статистик

Танхим: Байгалийн шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 2,975,000 вон


Математик

Танхим: Байгалийн шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 2,975,000 вон


Сэтгүүл зүй

Танхим:

Төлбөр:


Нийгмийн халамж

Танхим: Нийгмийн шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Газар зүй

Танхим: Нийгмийн шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Сэтгэл судлал

Танхим: Нийгмийн шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Хүн судлал антропо

Танхим:

Төлбөр:


Нийгэм судлал

Танхим: Нийгмийн шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Эдийн засаг

Танхим: Нийгмийн шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Улс төр, гадаад харилцаа

Танхим: Нийгмийн шинжлэх ухааны сургууль

Төлбөр: 2,442,000 вон


Солонгос хэл уран зохиол

Танхим:

Төлбөр:


Seoul National University мэдээлэл

service

Хэлний Бэлтгэл

Дэлгэрэнгүй
service

Үндсэн Анги

Дэлгэрэнгүй
service

Тэтгэлэг

Дэлгэрэнгүй

Солонгос улсын их сургуулиудын бүх ТЭТГЭЛЭГ-үүд зарлагдлаа

ҮЗЭХ